Om

     Thailändska  Kulturföreningen  Salathai   

§ Att stödja och sprida thailändsk konst, kultur och tradition


§ Att vara centrum där medlemmar kan träffa, ha trevligt och utbyta kunskaper och åsikter


§ Att ta initiativ som berör thailändsk konst, kultur och tradition


§ Att verka för förståelse mellan det thailändska och svenska folket, särskilt på det kulturella och sociala området


§ Att väcka och stödja intresse för thailändska konst, kultur och tradition hos barn och ungdomar med thailändsk anknytningวัตถุประสงค์ 


  § สงเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม และ ประเพณีไทย 


  § เป็นศูนย์กลางเพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นริเริ่ม


     และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และ ประเพณีไทย 


  § สงเสริมความเข้าใจระหว่างชาวไทย และ ชาวสวีเดน โดยเฉพาะในด้าน/สังคมและวัฒนธรรม 


  § ชักชวน สนับสนุน และส่งเสริมเยาวชนไทยในกิจกรรมต่างๆ ทางด้านภาษา ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 


Salathai Ordförande

Oraphan Gleisner

 

Tidsperiod

1980 - 1983 & 1989 - 1991


คุณอรพรรณ เกลสเนอร์

ประธานสมาคมฯคนที่ ๑ 

พ.ศ.  ๒๕๒๓  –   พ.ศ.  ๒๕๒๖

พ.ศ.  ๒๕๓๒  –   พ.ศ.  ๒๕๓๔

Nongnit Widmark


Tidsperiod

1992


ประธานสมาคมฯคนที่ ๔

พ.ศ.   ๒๕๓๕

Phatsiri Kontants


Tidsperiod

2000 - 2003


คุณภัทรศิริ คอนทานส์

ประธานสมาคมฯคนที่ ๗

พ.ศ.๒๕๔๓ –   พ.ศ.    ๒๕๔๖

Phimol Phupipidh


Tidsperiod

1984


คุณพิมล พูพิพิธ

ประธานสมาคมฯคนที่ ๒ 

พ.ศ.  ๒๕๒๗

Somphorn Eklund


Tidsperiod

1993 - 1997


คุณสมพร เอคลุนด์

ประธานสมาคมฯคนที่ ๕

พ.ศ.   ๒๕๓๖ –   พ.ศ.   ๒๕๔๐

Sirirat Gustafsson

 

Tidsperiod

2007-2008


คุณสิริรัตน์ กุสตาฟสัน 

ประธานสมาคมฯคนที่ ๘

พ.ศ.   ๒๕๕๐   -   ๒๕๕๑

Pongprayoon Chaikiat

 

Tidsperiod

1985 - 1988


คูณพงษ์ประยูร ชัยเกียรติ

ประธานสมาคมฯคนที่ ๓ 

พ.ศ.  ๒๕๒๘ –  พ.ศ.  ๒๕๓๑

Kriengsak Bunpuckdee

 

Tidsperiod

1998 - 1999 & 2004 - 2006


คุณเกรียงศักดิ์ บุญภักดี

ประธานสมาคมฯคนท ๖

พ.ศ.   ๒๕๔๑ –   พ.ศ.   ๒๕๔๒

พ.ศ.    ๒๕๔๗ –   พ.ศ.   ๒๕๔๙

Manas Jaksakul

 

Tidsperiod

2009 - 2010


มนัส จากสกุล

ประธานสมาคมฯคนที่ ๙

พ.ศ.  ๒๕๕๒ –  พ.ศ.  ๒๕๕๓

Copyright 2019 © All Rights Reserved Thailändska Kulturförening Salathai