Om

Thailändska Kulturföreningen Salathai

§ Att stödja och sprida thailändsk konst, kultur och tradition

 

§ Att vara centrum där medlemmar kan träffa, ha trevligt och utbyta kunskaper och åsikter

 

§ Att ta initiativ som berör thailändsk konst, kultur och tradition

 

§ Att verka för förståelse mellan det thailändska och svenska folket, särskilt på det kulturella och sociala området

 

§ Att väcka och stödja intresse för thailändska konst, kultur och tradition hos barn och ungdomar med thailändsk anknytning

 

 

วัตถุประสงค์

 

§ สงเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม และ ประเพณีไทย

 

§ เป็นศูนย์กลางเพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นริเริ่ม

 

และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และ ประเพณีไทย

 

§ สงเสริมความเข้าใจระหว่างชาวไทย และ ชาวสวีเดน โดยเฉพาะในด้าน/สังคมและวัฒนธรรม

 

§ ชักชวน สนับสนุน และส่งเสริมเยาวชนไทยในกิจกรรมต่างๆ ทางด้านภาษา ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย

 

Salathai Ordförande

Oraphan Gleisner

Tidsperiod

1980 - 1983 & 1989 - 1991

 

คุณอรพรรณ เกลสเนอร์

ประธานสมาคมฯคนที่ ๑

พ.ศ. ๒๕๒๓ – พ.ศ. ๒๕๒๖

พ.ศ. ๒๕๓๒ – พ.ศ. ๒๕๓๔

Nongnit Widmark

 

Tidsperiod

1992

 

ประธานสมาคมฯคนที่ ๔

พ.ศ. ๒๕๓๕

Phatsiri Kontants

 

Tidsperiod

2000 - 2003

 

คุณภัทรศิริ คอนทานส์

ประธานสมาคมฯคนที่ ๗

พ.ศ.๒๕๔๓ – พ.ศ. ๒๕๔๖

Phimol Phupipidh

 

Tidsperiod

1984

 

คุณพิมล พูพิพิธ

ประธานสมาคมฯคนที่ ๒

พ.ศ. ๒๕๒๗

Somphorn Eklund

 

Tidsperiod

1993 - 1997

 

คุณสมพร เอคลุนด์

ประธานสมาคมฯคนที่ ๕

พ.ศ. ๒๕๓๖ – พ.ศ. ๒๕๔๐

Sirirat Gustafsson

Tidsperiod

2007-2008

 

คุณสิริรัตน์ กุสตาฟสัน

ประธานสมาคมฯคนที่ ๘

พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑

Pongprayoon Chaikiat

Tidsperiod

1985 - 1988

 

คูณพงษ์ประยูร ชัยเกียรติ

ประธานสมาคมฯคนที่ ๓

พ.ศ. ๒๕๒๘ – พ.ศ. ๒๕๓๑

Kriengsak Bunpuckdee

Tidsperiod

1998 - 1999 & 2004 - 2006

 

คุณเกรียงศักดิ์ บุญภักดี

ประธานสมาคมฯคนท ๖

พ.ศ. ๒๕๔๑ – พ.ศ. ๒๕๔๒

พ.ศ. ๒๕๔๗ – พ.ศ. ๒๕๔๙

Manas Jaksakul

Tidsperiod

2009 - 2010

 

มนัส จากสกุล

ประธานสมาคมฯคนที่ ๙

พ.ศ. ๒๕๕๒ – พ.ศ. ๒๕๕๓

Copyright 2018 © All Rights Reserved Thailändska Kulturförening Salathai