Bli medlem

     Thailändska  Kulturföreningen  Salathai   

Medlemsavgift


Familj                     250 kr/år

Ensamstående         200 kr/år

Ungdomar 15-20år    50 kr/år


 


För att Föreningen Salathai ska kunna verka för de aktiviteter och arrangemang som planerats för medlemmarna, är den beroende av en ekonomisk plattform. Det är därför som föreningen har medlems avgifter förutom stödet till föreningen som avgiften avser, har du som betalande medlem ett antal förmåner på våra arrangemang och aktiviteter mm.

Vi uppmanar våra medlemmar att betala medlemsavgiften med inbetalnings avi så kan vi göra föreningsaktiviteter till glädje för alla Salathai medlemmar.


Om Du är en ny medlem behöver Du inte betala någon avgift det år Du anmäler Dig. Du är med i föreningen så länge som Du betalar årsavgiften. Om Du vill gå med i Thailändska kulturföreningen Salathai ber vi Dig att fylla i medlemansöka. 

Våra uppgifter:


Thailändska Kulturföreningen Salathai

Org. Nummer: 802015-0424

 


Information:                                        info@salathaisweden.se

Ordförande:                                         ordforande@salathaisweden.se
                             


                               


 

 

 


Några av våra aktiviteter: Frukt skulptering, Körkort på Thailändska, Matlagning.

Copyright 2019 © All Rights Reserved Thailändska Kulturförening Salathai